Helping The others Realize The Advantages Of love shayeri sms

mare aena hare marrage karva six…pan aene Mara uper visvas nath aavto ke aene aem six ke tu fasvi ne chhodi dai to…aane kon samjave or ji chhokra ye Tara sivay koi no vichar nath kari yo aene kem sath chhodi dav challenge khali aetlo six ke ….aene mara uper visvas kem layavo …The inspiration for beginner shayari is still mainly romance and

read more